ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

Τετάρτη, 14 Αὐγούστου

Ἑσπερινός 7.00 μ.μ.

Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου 8.00 μ.μ.

 

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πέμπτη, 15 Αὐγούστου

Ὄρθρος 9.00 π.μ.

Θεία Λειτουργία 10.00 π.μ.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία θά παρατεθεῖ γεῦμα.

 

*****

 

EVE OF THE DORMITION

Wednesday, 14 August

Vespers 7.00 p.m.

Procession with the Epitaphios 8.00 p.m.

 

FEAST OF THE DORMITION OF THE THEOTOKOS

Thursday, 15 August

Orthros 9.00 a.m.

Divine Liturgy 10.00 a.m.

Light luncheon to be served after the Divine Liturgy.