2019 Parish Council

Executive Board

Michael Economou, President

Vice-Presidents

Philip Nicolaides

George Agatsiotis

John Stergiou

Eleni-Nektaria Agatsiotis

Antonios Mylonas, Assistant Treasurer

Christos Tzimoulis, Secretary

Magdalene Tsekaris, Assistant Secretary

 
Members:

Lazaros Kalemis

Grigorios Karamitopoulos

Theodoros Kardon

John Ginis

Email the parish council with any comments, questions or concerns.

2019 Parish Council

2019 Parish Council