Our Parish Council

Our Parish Council2018-02-15T16:11:13+00:00

2018 Parish Council

Executive Board

Philip Nicolaides, President

Michael Economou, 1st Vice-President

John Vasiliou, 2nd Vice-President

George Agatsiotis, 3rd Vice-President

Christos Tasopoulos, Treasurer

Antonios Mylonas, Assistant Treasurer

Christos Tzimoulis, Secretary

John Stergiou, Assistant Secretary

 

Members:

Simela Akranis

Lazaros Kalemis

Grigorios Karamitopoulos

Theodoros Kardon

Magda Tsekaris

Thomas Papatsiaras