ΕΠΙΚΗΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΔ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΤΕΡΛΗ

(Εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου, Φιλαδέλφεια)

 

ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2019

Προσκύνημα 7.00-9.00 μ.μ.

Τρισάγιον 8.00 μ.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2019

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8.00 π.μ.

Προσκύνημα 10.00 π.μ.

Κηδεία 11.00 π.μ.

 

*****

 

FUNERAL SERVICES

FOR REV. PROTOPRESBYTER DEMETRIOS KATERLIS

(At St. George Greek Orthodox Cathedral, Philadelphia)

 

THURSDAY, AUGUST 22, 2019

Viewing 7:00 – 9:00 pm

Trisagion 8.00 pm

 

FRIDAY, AUGUST 23, 2019

Orthros & Divine Liturgy 8:00 am

Viewing 10:00 am

Funeral Service 11:00 am