ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ 1929-2020

ΠΙΣΤΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1958-2020

ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

***

ANTONIOS DIAKATOS 1929-2020

FAITHFUL CHANTER OF ST. DEMETRIOS, UPPER DARBY, 1958-2020

MAY HIS MEMORY BE ETERNAL