ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ · REGISTER TO ATTEND

Ἐγγαφή χρειάζεται μόνο γιά τήν Παραμονή τῶν Χριστουγέννων, τά Χριστούγεννα, καί τίς Κυριακές.

Advance registration required only for Christmas Eve, Christmas Day, and Sundays.