Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν 25ης Μαρτίου

Πέμπτη 25η Μαρτίου

Ὄρθρος 9.00 π.μ.

Θεία Λείτουργία 10.00 π.μ.

Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ 11.00 π.μ.

 

Παρασκευή 26η Μαρτίου

2α Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ.

 

Κυριακή 28η Μαρτίου

Ὄρθρος 8.45 π.μ.

Θεία Λείτουργία 10.00 π.μ.

Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ 11.00 π.μ.

 

*****

Schedule of Services for 25th March

Thursday, March 25

Orthros 9.00 a.m.

Divine Liturgy 10.00 a.m.

Doxology for Greek Independence 11.00 a.m.

 

Friday, March 26

2nd Stanza of the Salutations 7.00 p.m.

 

Sunday, March 28

Orthros 9.00 a.m.

Divine Liturgy 10.00 a.m.

Doxology for Greek Independence 11.00 a.m.