ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σάββατο, 14 Αὐγούστου 2021

7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός μέ Περιφορά Ἐπιταφίου

 

Κυριακή, 15 Αὐγούστου 2021

8.45 π.μ. Ὄρθρος

10.00 π.μ. Θεία Λειτουργία

 

*****

 

Schedule of Services

Dormition of the Most-Holy Theotokos

Saturday, 14 August 2021

7.00 p.m. Festal Vespers with Procession of the Epitaphios

 

Sunday, 15 August 2021

8.45 a.m. Orthros

10.00 a.m. Divine Liturgy