ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Μετά την Εορτή)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY AUGUST 20 (After ths Feast)

8:45 – 11:30 am Orthros and Divine Liturgy

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

WEDNESDAY AUGUST 23 (Leave-taking of the Feast)

9:00 – 11:00 am Orthros and Divine Liturgy

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

6:30 – 7:30 μ.μ Μέγας Εσπερινός και ευλογία φανουρόπιτων

SATURDAY AUGUST 26

6:30 – 7:30 pm Great Vespers and the blessing of Phanouropites

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Αγίου μάρτυρος Φανουρίου)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος,Θεία Λειτουργία και ευλογία φανουρόπιτων

SUNDAY AUGUST 27 (Memory of St.Phanourios)

8:45 – 11:30 am Orthros, Divine Liturgy and the blessing of Phanouropites

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

TUESDAY AUGUST 29 (Commemoration of the Beheading of the Holy Forerunner)

9:00 – 11:00 am Orthros and Divine Liturgy

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Αγίου Αλεξάνδρου Κωνσταντινουπόλεως)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

WEDNESDAY AUGUST 30 (Memory of S.t Alexandros of Constantinople)

9:00 – 11:00 am Orthros and Divine Liturgy