ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου Ἔτους, καί μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Στυλίτου καί Ἀρχιμανδρίτου, καί ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν,τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἀειθαλᾶ,τῶν Ἁγίων τεσσαράκοντα Γυναικῶν, Ἀμμοῦν διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν, τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καί Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων, μνήμη Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου ἐμπρησμοῦ).

9:οο – 11:οο π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

FRIDAY SEPTEMBER O1 (Beginning of the Indiction, i.e. the New Year; and Memory of our Devout Father Symeon the Stylite and Archimandrite; and Synaxis of the Recovery of the Icon of the Most Holy Theotokos of Miasenae; and the Holy Martyr Aeithalas, and the Holy 40 Women and their Teacher Ammoun the Deacon; and the Holy Martyrs Callista her Brothers Evodos and Hermogenes; and Memory of Joshua Son of Nun; and Commemoration of the Big Fire)

9:οο – 11:οο am Orthros and Divine Liturgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY SEPTEMBER 03 (Memory of the Holy Hieromartyr Anthimos, Bishop of Nicomedia)

8:45 – 11:30 am Orthros and Divine Liturgy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Το Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

FRIDAY SEPTEMBER 08 (The Nativity of our Most Holy Lady Theotokos)

9:00 – 11:00 am Orthros and Divine Liturgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Κυριακή μετά τήν Ἑορτήν)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY SEPTEMBER 10 (Sunday after the Feast)

8:45 – 11:30 am Orthros and Divine Liturgy

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως καί Προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου

6:3ο – 7:30 μ.μ Μέγας Εσπερινός

WEDNESDAY SEMPTEBER 13 (Commemoration of the Consecration of the Church of the Holy Resurrection of Christ our God; and Forefeast of the Elevation of the Holy and Life-giving Cross; and Memory of the Holy Martyr Cornelius the Centurion)

7:00 – 8:00 pm Great Vespers

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

THURSDAY SEPTEMBER 14 (The Elevation of the Holy Cross)

9:00 – 11:00 π.μ Orthros and Divine Liturgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Κυριακή μετά τήν Ἑορτήν,Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Σοφίας, καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καί Ἐλπίδος)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY SEPTEMBER 17 (Sunday after the Feast,Memory of the Holy Martyr Sophia and her three daughters, Faith, Love and Hope)

8:45 – 11:30 am Orthros and Divine Liturgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης καί Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY SEPTEMBER 24 (Memory of the Holy Great Martyr Thecla, the Equal to the Apostles,The Synaxis in Honor of the Most Holy Theotokos, our Lady of the Myrtles)

8:45 – 11:30 am Orthros and Divine Liturgy