ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνός τῶν Ἑβδομήκοντα, καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY OCTOBER 01 (Memory of the holy Apostle Ananias, one of the Seventy, and our Devout Father Romanos the Melodist)

8:45 – 11:30 am Orthos and Divine Litourgy

ΤΡΙΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου)

6:00 – 7:00 μ.μ Ιερά Παράκληση Αγίου Νεκταρίου

TYESDAY OCTOBER 03 (Memory of St. Dionysius the Areopagite)

6:00 – 7:00 pm Holy paraklesis of Saint Necktarios

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Πελαγίας)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY OCTOBER 08 (Memory of our Devout Mother Pelagia)

8:45 – 11:30 am Orthos and Divine Litourgy

ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας)

6:00 – 7:00 μ.μ Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου

TYESDAY OCTOBER 08 (Memory of the Holy Martyrs Eulampius and Eulampia)

6:00 – 7:00 pm Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζʹ Συνόδου)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY OCTOBER 15 (The Holy Fathers of the 7th Council)

8:45 – 11:30 am Orthos and Divine Litourgy

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ωσηέ)

6:00 – 7:00 μ.μ Ιερά Παράκληση Αρχαγγέλου Μιχαήλ

TYESDAY OCTOBER 17 (Memory of the Holy Prophet Hosea)

6:00 – 7:00 pm Holy paraklesis of Archangel Michael

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Τοῦ ὁσίου και θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ)

9:00 – 11:00 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

FRIDAY OCTOBER 20 (Memory of our devout father Gerasimos of Kephallenia)

9:00 – 11:00 Orthros and Divine Litourgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ Ἁγίου καί Ἰσαποστόλου Ἀβερκίου, Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ· καί τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY OCTOBER 22 (Memory of the Holy Equal to the Apostles Abercius, Bishop of Hierapolis, the Wonder-worker; and the Holy Seven Youths of Ephesus)

8:45 – 11:30 am Orthos and Divine Litourgy

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Παραμονή του Αγίου Δημητρίου)

6:00 μ.μ Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανεία της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου Του Αγίου Δημητρίου.

WEDNESDAY OCTOBER 25 (Before of the Feast of Saint Demetrius)

6:00 pm Great Vespers with artoklasia and Litania of the Icon and the Holy Relic of Saint Demetrius

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου· καί ἡ Ἀνάμνησις τοῦ Γεγονότος Σεισμοῦ)

8:45 – 12:00 π.μ Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

THURSDAY OCTOBER 26 (Memory of the Holy Great Martyr Demetrius, the Myrrh-streamer and Commemoration of the Earthquake)

8:45 – 12:00 am Orthros and Divine Litourgy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος)

6:00 μ.μ Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Παράκληση του Αγίου Δημητρίου

FRIDAY OCTOBER 27 (Memory of the Holy Martyr Nestor)

6:00 pm Holy Unction and Holy Paraklesis of Saint Demetrius

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου,ημέρα του ΟΧΙ)

9:00 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SATURDAY OCTOBER 28 (Holy Protection of the Theotokos,OXI DAY)

9:00 – 11:30 am Orthros and Divine Litourgy

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας)

8:45 – 11:30 π.μ Όρθρος και Θεία Λειτουργία

SUNDAY OCTOBER 29 (Saint Anastasia of Rome)

8:45 – 11:30 am Orthos and Divine Litourgy

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου καί Ναρκίσσου· καί τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Ἐπιμάχου)

6:00 – 7:00 μ.μ Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου

TYESDAY OCTOBER 31 (Memory of the Holy Apostles Stachys, Apelles, Amplias, Urban, Aristobulus, and Narcissus; and of the Holy Martyr Epimachus)

6:00 – 7:00 pm Holy Paraklesis to the Most Holy Theotokos