Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου (Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Friday February 2 (The Meeting of our Lord)
Orthos and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου (Κυριακὴ μετὰ τὴν Ἑορτήν)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday February 4 (Sunday after the Feast)
Orthos and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου (Μνήμη Ὁσίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης)
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μμ
Τuesday February 6 (Memory of St. Bukolos, Bishop of Smyrna)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Saturday February 10 (Memory of the Holy Hieromartyr Haralambos)
Orthos and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Kυριακή 11 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday February 11 (Memory of the Holy Hieromartyr Blaise)
Orthos and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαρτινιανοῦ)
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μμ
Τuesday February 13 (Memory of our Devout Father Martinian)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Saturday February 17 (Memory of the Holy Great-martyr Theodore the Tyro)
Orthos and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου (μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday February 18 (Commemorate our father among the Saints Leo, Pope of Rome)
Orthos and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Λέοντος Κατάνης)
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μμ
Τuesday February 20 (Memory of Saint Leo of Catania)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Kυριακή 25 Φεβρουαρίου (Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday February 25 (Sunday of the Publican and Pharisee)
Orthos and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου)
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μμ
Τuesday February 27 (Memory of our St. Procopius of Decapolis)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm