Σάββατο 27 Απριλίου (Σάββατον τοῦ Λαζάρου)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ

Saturday April 27 (Saturday of Lazarus)

Matins and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am

Κυριακή των Βαϊων 28 Απριλίου

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:30 – 11:30 πμ

Palm Sunday April 28

Matins and Divine Litourgy 8:30 – 11:30 am

Κυριακή των Βαϊων 28 Απριλίου ( Ακολουθία του Νυμφίου)

Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας 7:00 – 8:30 μμ

Palm Sunday April 28 (Bridegroom Service)

Matins of Holy Monday 7:00 – 8:30 pm

Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου (Ακολουθία του Νυμφίου)

Όρθρος Μεγάλης Τρίτης 7:00 – 8:30 μμ

Holy Monday April 29 (Bridegroom Service)

Matins of Holy Tuesday 7:00 – 8:30 pm

Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου (Ακολουθία του Νυμφίου)

Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης 7:00 – 8:30 μμ

Holy Tuesday April 30 (Bridegroom Service)

Matins of Holy Wednesday 7:00 – 8:30 pm

Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ

Ιερό Ευχέλαιο 3:00 – 4:00 μμ

Ακολουθία του Νιπτήρος και Ιερό Ευχέλαιο 7:00 – 9:00

Holy Wednesday May 1

Presanctified Liturgy 9:00 – 11:00 am

Holy Unction 3:00 – 4:00 pm

Matins of Holy Thursday and Holy Unction 7:00 – 9:00 pm

Μεγάλη Πεμπτη 2 Μαϊου

Εσπερινή Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου 9:00 – 11:00 πμ

Ακολουθία των παθών (12 Ευαγγέλια) 7:00 – 10:00 μμ

Holy Thursday May 2

Vesperal Liturgy 9:00 – 11:00 πμ

Service of the Twelve Passion Gospels 7:00 – 10:00 pm

Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαϊου

Ακολουθία των Βασιλικών Ωρών 9:00 – 11:00 πμ

Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 3:00 – 4:30 μμ

Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος τῇ Παρασκευῇ τὸ Βράδυ Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης κ.κ Αποστόλου 7:00 – 10:00 μμ

Holy Friday May 3

The Great Hours 9:00 – 11:00 am

Removal from the Cross on Friday Afternoon 3:00 – 4:30 pm

The Graveside Lamentation on Friday Evening Archpastoral Visit of His Eminence Metropolitan Apostolos of New Jersey

7:00 – 10:00 pm

Μέγα Σάββατο 4 Μαϊου

Εσπερινή Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου (Πρώτη Ανάσταση ) 9:00 – 11:00 πμ

Ἡ Παννυχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ 11:00 μμ

Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία 12:00 – 2:30 am

Holy Saturday May 4

Liturgy of St. Basil 9:00 – 11:00 am

Service before the Resurrection on Saturday Evening 11:00 pm

Liturgy of St. John Chrysostom Pascha – Easter Sunday 12:00 – 2:30 am

Κυριακή του Πάσχα 5 Μαϊου

Εσπερινός της Αγάπης 11:00 – 12:00 πμ

Sunday of Easter May 5

Pascha – Easter Sunday – On Sunday at Vespers 11:00 – 12:00 am